Τα Παραμύθια της Ελλάδας

Χαρίστε στα παιδιά σας την Ελλάδα!

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

1. Για την πώληση συνδρομών ισχύουν οι γενικοί όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος radshop.gr που δημοσιεύονται στη σελίδα www.radshop.gr/content/3-TermsOfUse. Πέρα απ’ αυτούς, ειδικά για τις συνδρομές ισχύουν οι παρακάτω όροι.

2. Οι συνδρομητές μπορούν να βλέπουν ειδικές λεπτομέρειες της συνδρομής τους στον ιστότοπο radshop.gr. Πρόσθετα μπορούν να επικοινωνούν με τη Radnet με email στο radnet.cc@gmail.com ή με τηλέφωνο στο 211.1825.146 εργάσιμες ημέρες, 09:00 – 17:00.

3. Για να γίνει κάποιος συνδρομητής πρέπει να υποδείξει έναν ή περισσότερους Τρόπους Πληρωμής. Ο συνδρομητής παρέχει στην Radnet εξουσιοδότηση να χρεώνεται σύμφωνα προς τον υποδειχθέντα Τρόπο Πληρωμής. Σε περίπτωση που ο κύριος Τρόπος Πληρωμής απορριφθεί ή δεν είναι πλέον διαθέσιμος για την πληρωμή του κόστους συνδρομής, ο συνδρομητής παραμένει υπεύθυνος για τυχόν οφειλόμενα και μη εισπραχθέντα ποσά. Αν η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς λόγω λήξης,  ανεπαρκούς πιστωτικού υπολοίπου ή για άλλο λόγο χωρίς να έχει ακυρωθεί η συνδρομή, ενδέχεται να ανασταλεί η αποστολή προϊόντων έως την επιτυχή χρέωση μέσω έγκυρου Τρόπου Πληρωμής.

4. Ενημέρωση των Τρόπων Πληρωμής σας: Ο συνδρομητής μπορεί να ενημερώσει τους Τρόπους Πληρωμής του από τη σελίδα «Λογαριασμός» του www.radshop.gr. Επίσης, ενδέχεται να ενημερωθούν οι Τρόποι Πληρωμής του με βάση πληροφορίες που παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής. Κατόπιν οποιασδήποτε ενημέρωσης, ο συνδρομητής εξουσιοδοτεί τη Radnet να συνεχίσει να χρεώνει σύμφωνα με τους ισχύοντες Τρόπους Πληρωμής.

5. Κάθε ΑΠΛΗ συνδρομή συνεχίζεται μέχρι να διακοπεί. Κάθε συνδρομητής με ΑΠΛΗ συνδρομή έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνδρομή του για οποιοδήποτε λόγο με δύο τρόπους:

(α) email στη διεύθυνση radnet.cc@gmail.com

(β) τηλέφωνο στο 211.1825.146 εργάσιμες ημέρες, 09:00-17:00.

6. Απαιτούνται δέκα εργάσιμες για διακοπή αποστολών και χρεώσεων – δεν είναι δυνατή διακοπή μία ως εννέα εργάσιμες προ της αποστολής.

7. Σε περίπτωση διακοπής ο συνδρομητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν δώρα που συνοδεύουν τα πακέτα αποστολών που έχει εξοφλήσει.

8. Σε περίπτωση διακοπής η συνδρομή θα τερματισθεί αυτομάτως στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης και ο συνδρομητής θα συνεχίσει να λαμβάνει τεύχη έως το τέλος της περιόδου χρέωσης. Δεν προβλέπεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών για πληρωμές και δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων ή πιστώσεις για μη ολοκληρωμένες περιόδους συνδρομής.

Τα Παραμύθια της Ελλάδας